نوآوران کوهدشت
 
 
 

 

مقدمه

حمد و سپاس بیکران بر خداوند یکتا و آفرینندة جهان که او به برترین مخلوق خود توان یادگیری و یاد دادن عطا فرموده. مخلوقی که نه تنها از محیط متنوع و دائماً در حال تغییر و تحول جهان زنده اطراف می آموزد و پرورش می یابد بلکه این محیط و سایر موجودات هم نوع و غیر هم نوع را مورد تعلیم و تربیت قرار می دهد.

سالهای پیش از دبستان مرحله شکل گیری شخصیت کودک است کودکان این سالها را با کنجکاوی و توجه نسبت به خود و اطرفیان و دنیای پیرامونشان سپری میکند. در این سالهای طلایی چنانچه محیط وآموزش غنی باشد هوش شکو فا می شود استعدادها پرورش می یابد وکودکان می توانند از حداکثر تواناییهای خود بهره گیرند کودک امروز نوجوان فردا و سازنده آینده کشور است بنابراین سرمایه گذاری برای وی منع ثروت انبوهی برای آینده کشور خواهد شد0 اما چگونه این مهم رخ خواهد داد؟ زمانی که کودکان و نیازهایشان را بشناسیم آنها را باور کنیم و با آگاهی و دانش مسیری هموار را برایشان مهیا سازیم مسیری به سمت نور و روشنایی مسیری که با مشعل علم بتوان آینده را روشن و تردید و خوشبختانه این مسأله ای است که نظام آموزش کشور نیز بدان توجه داشته و اهمیت دادن به دوره های پیش از دبستان و توجه به تربیت مربیان دلسوز وآگاه در مسیر گام برداشته است0

پیامبر اسلام(ص) می فر ماید: فرزندان را گرامی دارید و با آنها مؤدبانه رفتار نمایید که این امر خود باعث حفظ شخصیت کودک می گردد.

پیغمبر اکرم(ص) می فرماید: کسی که کودکی پیش اوست باید در برخورد با او کودکانه رفتار کند.

بزرگسالان و مربیان باید از مقایسه کودکان با یکدیگر و تبعیض بین آنها شدیداً پرهیز کنند، و به کودکان توجه یکسانی داشته باشند. اگر قصد تشویق یکی از آنها را دارند نباید موجبات رنجش دیگران را فراهم کند، کودکان در سنین 3 تا 6 سالگی علاقه شدیدی به مربی خود دارند و سعی می کنند توجه او را به خود جلب کنند و از این رو مربی باید توجه داشته باشد که اگر کودکی بیش از اندازه مورد محبت او قرار گیرد، حسادت سایر کودکان را بر می انگیزد. معمولاً شدیدترین دوره حسادت کودک 6 سالگی است چون در این مدت کودک به والدین خود سخت وابسته است و علایق او در خارج از محیط خانواده بسیار کم است ولی به مرور در میان دوستان و همسالان خود در مدرسه جایگاهی پیدا می کند. در این موقع تحمل کودک در خانواده زیاد مشکل نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره پیش دبستان به خاطر ساختار درسی و نوع آموزشی که دارد با مهد کودک فرق می کند این مقطع از جهاتی شبیه به مهد و از جهاتی شبیه به دبستان است .

در حقیقت دورة پیش از دبستان یک پل ارتباطی بین مهد و مدرسه می باشد .

در این دوره کودکان با عنوان نوآموز در مدرسه حضور پیدا می کنند و در هر هفته با یک واحد درسی مانند: نان، خانواده، اعضای بدن و... آشنا می شود در طول روز درسهای مختلفی مانند آشنایی با مفاهیم علوم و ریاضی، اطلاعات عمومی در مورد هر واحد و هنر را می آموزند. مقطع پیش دبستان مانند دورة دبستان دارای زنگ یا ساعت درسی و همچنین برنامة درسی می باشند یعنی معلم یا مربی هر کلاسی می داند که برنامه های هر روز شامل چه درسها و فعالیتهایی مانند: سفال، نقاشی، علوم و ریاضی و ورزش یا بازی، زبان انگلیسی، سرود، تاثیر و غیره می باشد. هر زنگ درسی در حدود 40 الی 45 دقیقه به طول می انجامد. هر نوآموز برای خود وسایل شخصی مانند مداد، مدادرنگی، دفترچه و ... دارد و گاهی در بعضی از مدارس در هر کلاس برای هر نوآموز قفسه ای خاص جهت نگهداری وسایل شخصی وجود دارد و نوآموزان مسئوولیت نگهداری از وسایل شخصی خود را به عهده دارند. علاوه بر این در بعضی از مدارس نوآموزان تکالیف هفتگی دارند که با پدر و مادر خود آن را انجام می دهند. لذا همانطور که ملاحظه شد ساختار نظام آموزشی مقطع پیش دبستان تا حدود زیادی شبیه مقطع دبستان می باشد اما از جهاتی هم با مقطع دبستان فرق می کند. در مقطع پیش دبستان هرگونه آموزش با بازی و فعالیت انجام می شود، نظم و قواعد کلاسی و انضباطی این مقطع یا دورة دبستان بسیار متفاوت است، نوآموزان در کلاس به صورت دایره دور هم می نشینند و آزادی و تعاملات در سر کلاس درس خیلی بیشتر از دورة دبستان می باشد. در اکثر کشورها دورة پیش دبستان و دورة دبستان با هم انجام می شود. یعنی دورة پیش دبستان جزء ساختار دبستان و آموزش اجباری محسوب می شود. خوشبختانه در کشور ما هم با تلاشهای آموزش و پرورش پیش دبستان رشد و توسعه فزاینده ای یافته است و امید می رود تا در سالهای آینده آموزش پیش دبستان مانند دورة دبستان فراگیر و اجباری گردد.

ويژگي كودك پيش دبستاني:

1- يكي از ويژگي هاي مهم كودك پيش دبستاني در امر تعليم و تربيت كاربر فراواني دارد، مبحث جهان بيني اوست. براساس تحقيقات انجام شده، جهان بيني كودك در اين دوره بسيار محكم مي باشد، تصوير او از دنيا خالي از مناسبات است، رابطه علي در آن يافت نمي شود و علت و معلول را درك نمي كند، براي مثال در پديده هاي طبيعي، انگيزه هاي انساني را دخيل مي داند، از لحاظ ذهني، فكر كودك در هم آميخته است وقتي به مجموعه اي مي نگرد، تنها به يك بعد آن توجه دارد. منظور از جهان بيني، ديدگاه فرد نسبت به جهان اطراف خود مي باشد. كودك پيش دبستاني، از اين لحاظ پيشرفت كرده و مرحله اي را پشت سر گذاشته است و خود را از ديگرات تميز مي دهد يعني به تميز خود از ديگران دست يافته است. روابط موجودات جهان را دقيقاً درك نمي كند، قادر به درك پديده هاي جهان نمي باشد. اصل عليت را به خوبي درك نمي كند. فكر منطقي ندارد، جهان بيني او مبهم است، روابط ديگران را درك نمي كند، قادر به درك يك مجموعه نيست، او قادر نيست جهان را به اجزا تشكيل دهنده تحليل كند و و رابط بين اجزا را ببيند، قوه تحليل در او شكل نگرفته و واقعيات را با خيال در هم مي آميزد بنابراين درك او از پديده ها عيني نيست و بيشتر ذهني مي باشد. به منظور تقويت و اصلاح جهان بيني كودك بايد اقداماتي از قبيل موارد زير صورت گيرد:

1- پرورش يك سري مفاهيم اساسي در ذهن كودك است.

2- خود مداري كودك پيش دبستاني: منظور از خود مداري، اين است كه كودك خود را محور عالم احساس مي كند. بر نقطه نظرات خود تاكيد دارد، داراي انعطاف پذيري ذهني و چرخش رواني جهت درك نظريات ديگران نيست و مسائل را تنها از ديد خود بررسي مي كند. خودبيني، يك بحث اخلاقي است و بزرگسالان نيز خودبين هستند و تفاوت خود مداري و خودبيني در اين است كه خود مداري يك مقولة شناختي، اما خودبيني مقوله اي اخلاقي است و منافع خود را در نظر مي گيرند اما كودك پيش دبستان خود مدار است. بچه در مقوله خود مداري به كارهاي خود آگاهي ندارد ولي بزرگسالان به خودبيني آگاه مي باشند.

كودكان در سالهاي پيش دبستاني خود محورند يعني قادر به سازگار كردن افكار و بيان تفكرات خود از نظر ديگران نيستند براي مثال كتاب را به سمت خود مي گيرند و از مادر مي خواهند كه آن را بخواند. اغلب يك جلسه قصه گويي براي آنها با گفتگوي نامربوط از جانب هر كودك همراه است. كودكان متمايل به بازي، كشف محيط يادگيري، از طريق اشياي واقعي اند. از اين طريق بهتر ياد مي گيرند.(فرح ناصري)       

روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت از جمله فروبل، مونته سوری، ودر سالهای اخیر پیاژه و برونر همگی به این نتیجه رسیده اند که کودک از طریق تجربه مستقیم با جهان اطراف خود همراه با کاربرد حواس مختلف به یادگیری فعالانه می پردازد.

مطالعات و نظریه های این دانشمندان همچنین نشان می دهد. که مهارتهای اصلی و اولیه در شنا خت طبیعت و مفاهیم مربوط به علوم به کودکان اجازه می دهد که در یادگیریهای آینده از آنها استفاده مناسب بنماید و در مشاهدات خود بتواند این مهارتها را به جا و مناسب به کاربرد.

روسو و بلرم معتقدند: که الگوهای یادگیری کودک سالها پیش از آغاز مدرسه رفتن او شکل می گیرد از این رو، تدارک دیدن فرصتهای منا سب برای آموزش در سالهای پیش از دبستان کمک بسیار زیادی در شناختهای اولیه کودک می نماید. و بر عکس نبود یک محیط آ موزشی منا سب زیانهای جبران ناپذیری در این یادگیری ایجاد می کند.

 يك مربي موفق بايد با ارزيابي برنامه روزانه خود، نتيجه بازخورد كودك را با برنامه ارزشيابي كند. براي نيل به اين هدف، ثبت رويدادهاي جاري، يادداشت برداري هاي كوتاه، نوشتن محاورات كلامي كودكان، بررسي رفتارهاي خاص و محاسبه تكرار براي تاييد يك رفتار، از جمله فعاليتهايي است كه بايد به آن توجه نمود. علاوه بر اين، با طرح سوالات باز در حين اجراي آموزش و يا بعد از آموزش مي تواند ميزان يادگيري كودكان را سنجيده. مثلاً در طرح درس حيوانات، براي شروع فعاليتهاي خواندن و يا بعد از كتابخواني با طرح سوالات مختلف مي توان اقدام به ارزشيابي نمود. در برخي موارد، با دادن تصاوير به كودكان و كامل كردن تصوير و يا عبارت دادن محتوا با يك خط به يكديگر و يا انجام آزمايشي مي توان كودكان را ارزيابي نمود. در اينجا، برنامه آموزشي مربي كامل شده است و مربي توانسته يك واحد كار را اجرا نمايد يعني توانسته يك موضوع را انتخاب و با توجه به اهداف و با استفاده از فعاليتهاي گوناگون و با تهيه امكانات و تجهيزات، موضوع را به كودكان بياموزد و بايد گفت نقش مربي در حيات تربيتي كودكان از مهمترين عناصر يك برنامه مناسب و مطلوب است و كيفيت آموزش كودكان به وجود معلمان و مربيان كارآمد، موثر و آگاه بستگي تام دارد در اين زمينه چنانچه عملكرد مربيان بر پايه برنامه ريزي صحيح و هدفمند و شناخت نيازهاي واقعي كودكان و توجه به عناصر اساسي برنامه آن استوار باشد، تجربه هاي خوب و ارزنده اي در رشد و تحول كودكان پديد  مي آيد. در حقيقت يك مربي هميشه بايد سعي كند در كلاس با بچه ها مهربان و دلسوزانه رفتار كند. هيچ وقت با آنها رفتاري بد نداشته باشد به طوريكه بچه ها او را به اسم كوچك صدا بزنند. سعي كند در موقع تدريس با روحيات كودكان رفتار كند و در كل خودش را همسن بچه ها قرار دهد تا بيشتر حرفهاي هم را بفهمند.(فرشته مجيب سال 1383)   

به عنوان دانشجوی ترم آخر تصمیم گرفتم برای گذراندن کارورزی ام به یکی از مهدکودکهای شهرستان کوهدشت به مهد کودک پروانه ها برم. و در اولین فرصت خود را به آنجا معرفی کردم. روز اول که به مهد رفتم به اتاق مدیر مهد کودک با معرفی نامه ای که از(طرف دانشگاه) در دست داشتم برای آشنای بهتر به عنوان یک کارورز معرفی کردم. خانم مدیر و تمام کارکنان آنجا به خوبی از من استقبال کردند و از آن لحظه به بعد به سر کلاس پیش دبستانی رفتم و کار خود را شروع کردم.

مشخصات کلی پیش دبستان :

وسایل و ابزار مورد نیاز برای اجرای برنامه آموزش در مراکز آموزش پرورش پیش از دبستان:

الف) وسایل خارج از کلاس(محیط باز ): تجهیزاتی برای کسب تجر به های محیطی با استفاده از وسایل قابل دسترسی مانند بالا رفتن، پریدن، تعادل برقرار کردن از سرسره پایین آمدن بالا رفتن و تاب خوردن وسایل مانند: توپ های کوچک و بزرگ حلقه ای که برای کسب تجربه های چون پرتاب کردن، غلتیدن و مورد استفاده قرار گیرد. سطل های شن در انواع و شکلهای مختلف.

ب) وسایل تجهیزات داخل کلاس (محیط بسته): وسایل بازی برای بازیهای دست ورزی تخته اشکال مهره های برگ های درختان وسایل بازی برای بازیهای ساختمان سازی برای مثال مکعب های چوبی یا پلاستیکی آجرهای کوچک و غیره. وسایل بازی برای تخیلی و نمادین، برای مثال عروسکها، وسایل ویژه پزشکی، ظروف مختلف آشپزخانه، ماشینهای بازی، هواپیماهای بازی و غیره.

وسایل بازی معلم، ساخته برای فعالیتهای گفتاری و شناختی سازمان یافته و غیره مانند:

-       دومينوها(رنگ ، نقطه، عدد، تصاوير و غيره)

-       كارتهاي راهنما

-  كارتهاي تصويري و بريده هاي مختلف براي دسته بندي كردن، مرتب كردن، طبقه بندي كردن، الگوسازي و غيره.

-       نمودارها و تصاوير مختلف براي بحث و گفتگو

-       عروسكها و صورتكها( چوبي، انگشتي و دستكشي)

-       وسايل ساختگي(معلم ساخته براي آزمايشها علوم)

-       مجموعه اشعار،  قصه ها و داستانها

-  وسايل نمايشي مربوط به پروژه ها و فعاليتها ( فرخنده مفيدي سال 1383)

چگونه بودجه بند ی در مراکز پیش دبستانی (منابع تأمین بودجه مراکز پیش از دبستانی):

1- بودجه سازمانی: اغلب دبستانها ی دولتی با کودکستانها و آمادگی وابسته به دستگاهای دولتی از این بودجه سازمانی که به آن وابسته است تهیه و تصویب می شود و به صورت سرانه به تفکیک وصول بودجه در اختیار آنها قرار می گیرد. به عنوان مثال: در مدرسه های ابتدای به صورت سرانه دانش آموزی مبلغ معینی به مدارس اختصاص داده می شود. مدارس موظفند مطابق دستور العمل و بخشی نامه های مالی هزینه نمایند.(در سال مالی)

2- کمک های مردمی : اغلب مدارس دولتی بودجه تخصصی کفایت نیازهای مالی مدرسه را نمی دهند یا اینکه در خیلی از مراکز پیش دبستانی به صورت خصوصی اداره می شود بودجه سازما نی ندارند. در این مؤسسات باید بودجه از والدین بگیرند. بودجه گرفته شده از والدین باید قانونمند باشد مطابقت با تعرفه های دریافتی از آموزش پرورش و یا داوطلبانه هرکس می تواند به تناسب مالی خود به مدرسه کمک کند.

3- وام و سایر منابع متفرقة مالی: مانند درآمد مدرسه از طریق فروشگاه تعاونی (بوفه مدرسه) و یا مدرسه برای احداث ساختمان خود وام می گیرد. (همان منبع)

كلاس درس در مراكز پيش دبستان: سازماندهي و تنظيم

كلاس درس بايد به طريقي تنظيم گردد كه فضاي كافي براي هر دو فعاليتهاي گروهي بزرگ و كوچك فراهم آورد. مطلوب است كه چنين فضايي داراي سطحي وسيع براي نشستن كودكان گروه هاي سني مختلف باشد تا بتواند به فعاليتهاي گروهي كوچك و بزرگ بپردازد و ميزها و صندلي هايي براي كارهاي روميزي هر كودك مانند نقاشي، رنگ آميزي، كار با مداد شمعي و مدادرنگي، معماها و غيره در گوشه اي تدارك ببيند. كلاس درس بايد براي نمايش كارهاي كودكان و نيز تصاوير مربوط به پروژه هاي مختلف، نمودارها و غيره تداركاتي فراهم آورد اين محل نمايشي بايد در سطح ديد كودكان قرار گيرد.

اگر فضا و بودجه اجازه دهد، كلاس درس بايد به صورت مراكز فعاليتهاي ويژه تنظيم شود مانند: مركز كارهاي عروسكي كه با وسايلي چون عروسكها، صورتكها، وسايل ويژه بازيهاي تخيلي و غيره مجهز شود.( همان منبع)

برنامه هفتگي كلاس آمادگي

ساعات و برنامه

 ايام هفته

7

30/7

30/7

15/8

15/8

30/8

30/8

30/9

30/9

10

10

30/10

30/10

11

11

30/11

30/11

30/12

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

تحويل  گرفتن كودكان عزيز

نرمش و حركات ورزشي توام با موسيقي و شعرخواني

صرف صبحانه، نظافت، تقويم روز

واحد كار

كودك و خط

كاردستي، واحد كار

بياييد ياد بگيريم

يادگيري مفاهيم ساده

بازي آزاد

شستن دست، صرف ميوه، حضور و غياب كودكان

بازي

شروع رياضيات

موسيقي

آموزش مسائل ديني

بازي با پازلها

نقاشي با آبرنگ

 

زبان انگليسي

رنگها

خميربازي

فيلم

اشكال هندسي

بازي

شستن دست و صورت قبل از صرف ناهار  و با ياد خدا

آماده كردن و تحويل كودكان عزيز

فعاليت آزاد شامل: بازي آزاد، خانه عروسكي، بازي با الگو، نقاشي آزاد، مشاهده تصاوير كتاب، بازي گروهي با كمك مربي

 

مشخصات جزئي:

مهد كودك پروانه ها: استان لرستان- شهرستان كوهدشت- انتهاي خيابان 17 شهريور

امكانات و تسهيلات:

مساحت ساختمان مهد 380 متر مربع

حياط مهد داراي فضايي باز و وسائل و امكانات تفريحي براي كودكان(سرسره، تاب، آلاكلنگ، استخر شناي توپ) و ديوارهاي محوطه مهدكودك به صورت آموزشي و بهداشتي و جذاب نقاشي شده و گوشة حياط مهد به فضاي سبز پوشيده شده. ظاهراً طبق گفته هاي خانم خوشناموند مدير مهد جنبه هاي روانشناسي براي كودكان دارد. ساختمان مهد داراي 5 كلاس مي باشد. كلاس پيش دبستاني 4×9 متر مي باشد. كف كلاس پوشيده به موكتهاي قابل شستشو و بهداشتي و گرم براي كودكان و مجهز به ميز و نيمكتهايي براي كودكان و كمدها و قفسه هاي كتاب و واحدكارها و وسائل گواش و خمير و غيره. ديوارهاي كلاس با توجه به برنامه هاي آموزشي كودكان مسائل اجتماعي، بهداشتي، ديني و غيره مي باشد. در كلاس پيش دبستاني بايستي لوحه 16 گانه كه هر لوحه مجهز به واحدكارها و برنامه هاي آموزشي مطابق با كتاب زبان فارسي كودكان پيش دبستاني مي باشد. از جمله 4 فصل به صورت تصويري براي كودكان ارائه داده شده است. برنامه آموزشي كودكان مصور (نقاشي نمايش داده) برنامه هواشناسي در هر كلاس با توجه به موقعيت هوايي در هر شهر بر روي ديوار نصب شده و در هر روز هر مربي وظيفه دارد كه موقعيت هواي آن روز را به كودكان آموزش دهد از جمله وسائل ديگر تخته وايت بورد، جاكفشي قفسه هايي براي كيف و لباس كودكان، كتابهاي قفسه به انداز كافي در كلاس پيش دبستاني مي باشد. كلاسهاي پيش دبستاني به اسمهاي شكوفه ها، ياسها، همه با اين امكانات مي باشند.

كلاس بازي كودكان

در اين مهدكودك يك كلاس بازي كه مجهز به وسائل برقي موتور، سه چرخه، عروسكها و وسائل بازي و فكري براي كودكان كف اين اتاق به صورت فوم مي باشد و يك استخر توپ براي كودكان وجود دارد. معمولاً در مهد كودك طبق برنامه كاري هر كلاس 4 ساعت در برنامه كاري در اين كلاس حضور مي يابد. البته كودكان كم سن و منزوي و غير اجتماعي ورودي جديد در اين كلاس مي تواند استفاده كند. از آنجا كه بازي در هر كودك به عنوان پايه زندگي تخيلي و اجتماعي مي باشد هر كودك با نقش آفريني خود در قالب بازي هاي نمايشي و الگوسازي از سوي والدين سعي مي كند به صورت يك فرد در اجتماع در آينده موثر و سازنده باشد. البته در مهد مربيان سعي مي كنند بازيها را گروهي و سازماندهي كنند چونكه كودكان در كنار بازيهاي گروهي و فردي آموزش مسائل اجتماعي، بهداشتي، ديني و غيره مي پذيرند كه به عنوان فردي موثر و سازگار براي جامعه باشد. در كلاس ديگر مهد به نام كلاس تغذيه كودكان مي باشد. در اين كلاس كه به صورت يك ميز پذيرايي با صندلي هاي مجهز براي تغذيه كودكان وسائل بهداشتي، سطل زباله پدالي، دستمال كاغذي، قفسه هاي مواد غذايي بهداشتي براي كودكان در كلاس تغذيه با توجه به زمان و نوبت كاري هر كلاس در طول ساعات تدريس ميان وعده هاي غذايي براي يادگيري بيشتر كودكان براي آموزش مي باشد انجام مي گيرد. در مهد كودك دفتر به عنوان جايگاهي براي استراحت مربيان در شرايط و امكانات كارهاي اداري در آنجا انجام مي گيرد. در دفتر كامپيوتر، فايل، صندلي مربيان، كتابخانه براي مربيان و كودكان و بازيهاي فكري آموزشي در قفسه هاي مخصوص وجود دارد. در پرونده هاي اداري كودكان پرونده هاي پرسنلي و پرونده هاي اداري مهد وجود دارد و در دفترمكان خاصي براي امكانات بهداشتي، كپسول حريق، جعبه كمكهاي اوليه، كارت بهداشت مربيان و غيره وجود دارد.

آشپزخانه مهدكودك در محوطه خارج از ساختمان مهد با امكانات لازم مي باشد. در ورودي سالن اشكال و تصويرهايي براي عدم ورود كودكان به آشپزخانه وجود دارد. ظاهراً در آشپزخانه براي كودكان دو شيفت و كودكان ساعات كاري اضافه خدمه غذاي مناسب با همكاري اولياء تهيه مي كنند. مهد كودك مجهز به يك سالن باز براي تماشاي فيلم و بازي هاي گروهي و مراسم هاي خاص(تولد، جشنها، عزاداري عاشورا) وجود دارد و در ضمن مهدكودك به سيستم گرمايشي مجهز مي باشد.

مهد كودك در سال 81 با نام مهرآفرين تاسيس و در سال 84  به نام پروانه ها تغيير نام يافت.

مشخصات مربي هاي مهد كودك پروانه ها

رديف

مربي

مسوليت

سابقه كار

رشته تحصيلي

تعداد بچه هاي آمادگي

تعداد نوباوه

1

پروين خوشناموند

مدير مهدكودك

6

آموزش ابتدايي

60

10

2

فروزان سعادت

مربي آمادگي

7

 كودكياري

3

عالم كوشكي

مربي آمادگي

6

كودكياري

4

جعفرزاده

مربي آمادگي

6

كودكياري

5

فاطمه خوشناموند

مربي قرآن

1

علوم قران

6

زينب خوشناموند

كمك مربي

2

ديپلم

7

سميه خورنگياني

كمك مربي

2

ديپلم

8

زهرا بيگي

مربي بازي و قصه گويي

2

كودكياري

 

 

 

تعريف متغيرها

كودكستان: مراكز در جهت برآوردن نيازهاي كودكان قبل از ورود به كلاس اول تدارك ديده شده اند كه بعضي دولتي و بعضي خصوصي هستند. كودكستانها معمولاً به وسيله سيستم مدرسه اداره مي شوند و براي كودكان 5/6 طراحي شده اند.(فرخنده مفيدي سال 1383)

آموزش پيش از دبستان: آموزشي كه از زمان تولد آغاز تا شروع اولين كلاس رسمي دبستان تا پايان 6 سال اول زندگي كودك ادامه مي يابد.(همان منبع)

اولين مهد كودك شهرستان كوهدشت باغچه رضا كه توسط خانم صفايي داير شد.

 

معرفي برخي از مهد كودكهاي شهرستان كوهدشت و حومه

مهد كودك

مدير

تعداد مربي

نوباوه

آمادگي

آدرس

بهشت كودك

نسرين فياض بخش

5

5

5

خ دارايي

امير

توران آزادبخت

5

11

60

خ بوعلي- جنب پژوهشسراي فارابي

خانه كودك

فاطمه رضازاده

6

5

78

خ سپاه

ارمغان

مرضيه كاظمي

5

2

60

شهرك شهيد رجايي نرسيده به ميدان قدس

نازنين

فهيمه دوستي

4

3

82

بلوار باهنر

تيام

كبري خسروي

4

5

25

خ سپاه جنب پارك شهر

مهتاب

مهتاب كوليوند

1

5

25

روستاي عزيزآباد

آيناز

منصوره موسوي

1

10

20

روستاي خاص آباد

الهه

ريحانه گراوند

1

10

20

روستاي روماني

پرديس

كوليوند

1

10

20

روستاي نظرعليوند

گلها

فهيمه امرايي

1

10

20

روستاي چغابل

به علت تعداد زياد اين مراكز به همين تعداد اكتفا نموديم.

 

چند تعریف از مدیریت:

1-  مدیریت یعنی گردآوری اطلا عات و تنظیم آنها در انجام کارهای سازمانی.

2-  هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران.

3- مدیریت فرایندی است که در جهت هماهنگی هدفهای فرد و جمعی انجام می شود.

4- مدیریت عبارت است از هماهنگی منابع انسانی و مادی، در جهت دست یافتن به هدفهای سازمان.

5- مدیریت یعنی به وجود آوردن یا تأمین یک محیط مناسب، برای افراد سازمانی در جهت هدفهای سازمان.

خصوصیات مطلوب مدیر مراکز آموزش پیش دبستانی:

به طور کلی در مدارس وظیفه اصلی هر مدیر آموزش عبارت از امر یادگیری و تقویت وضع آموزش کودکان و بهتر ساختن تربیت آنها، همه امکانات در مدرسه اعم از وسایل و تجهیزات، معلم و مدیر و سایر ابزارها و کارکنان در خدمت آموزش و پرورش کودکان هر مدرسه می باشد از این رو می توان گفت:

مدیریت آموزش قبل از دبستان و دبستان کوشش تربیتی است که برای بهتر انجام دادن کار آموزش و پرورش صورت می گیرد. در این کوشش معمولاً در خدمت معلمان، دانش آموزان،کودکان و سایر کارکنان و والیای کودکان قرار می گیرد.

از طرفی این استعدادها را همه انسانها دارند کوشش مدیر براین است که محیطی به وجود آورد تا از استعدادهای طبیعی معلمان در امر آموزش و پرورش حداکثر استفاده شود.

 

 

نقش مربی:

مربیگری مسؤولیت سنگین و مهمی است که از عهده هر کسی بر نمی آید مربی یک هدایتگر و روش کننده راه آموزش است بنابراین او باید بتواند با انرژی و سلامت کامل و فارغ از مشکلات فردی که دارد با کودکان کارکند مسؤولیت پذیری مربیان در محیط کار از  چند  جهت قابل بررسی است: 

درارتباط با خود مربیان باید000

 - ثبت به فعالیت حرفه ی ایشان، حساسیت داشته باشند و به آن ارزش بدهند.

- از نظرجسمانی و هیجانی در سلامت کامل باشند.

- به وضعیت ظاهری خود توجه نمایند.

- نسبت به یادگیری و افزایش معلومات خود سخت گیر و سخت کوش باشند.

- مبتکر، نوآور و خلاق باشند.

در ارتباط با کودکان مربیان باید...

- ازکارکردن با کودکان لذت ببرند.

- به رشد همه جانبه کودکان کمک کنند.

- به کودکان کمک کنند تا تصویر ذهنی درستی از خود و تواناییهایشان داشته باشند.

- به آنها کمک کنند تا تواناییهاشان را بشناسد.

در ارتباط با  والدین کودکان مربیان باید...

       - درآغاز هر فصل والدین را به محتوای آموزش که می خواهند به کودکان ارائه دهند آگاه سازند.

       - با والدین کودکان ارتباط درست برقرار کنند.

- پیشنهاد مشاوره و راهنمایی بدهند.

- به عقاید و تفکرات آن ها احترام بگذارند.

- با والدین در برنامه ریزی آنچه برای کودکان مفید است همکاری کنند.

- آنها را از چگونگی فعا لیت ها ومیزان یادگیری کودکان با خبر سارند.

درارتباط با سایر همکاران، مربیان باید...

- با دیگر همکاران  خود ارتباط برقرار سازند.

- عقاید و دیدگاه ها و تجارب خود را با سایرین در میان بگذارند.

- از دیگر همکاران حمایت کنند.

- دیگران را نیز نسبت به حرفه خود حساس نمایند.

   آنچه برای مربیان پیشنهاد می شود:

پوشیدن لباس راحت و مرتب با توجه به نوع فعالیت پیش از دبستان مربیان باید دقت نمایند تا علاوه بر نظافت کامل، فعالیت های داخل و خارج از کلاس نباشد. مربیان باید آرام بخش قاطع و مهربان باشد هرگز با فریاد نباید با کودکان صحبت کرد. باید هر روز قبل از شروع به کار برنامه روزانه را مشخص کند و ابزار مورد نیاز را مهیا سازند به کودکان فرصت دهند تا کارهایشان را شخصاً انجام دهند.

 

 

 

 

 

 

 

جدول: ویژگیهای رشد کودکان پیش از دبستان (5-6 ساله ها)

رشد عاطفی-اجتماعی

رشد جسمی-حرکتی

رشد زبان و سخنگویی

رشد شناختی

رشد بیان خلاق و درک زیباییها

شکل گیری عادات:

عادات شخصی

-بهداشت شخصی و محیطی

-عادات اجتماعی

-سلام و احوالپرسی با کارکنان و معلمان مرکز

-منتظر نوبت شدن

-شراکت و همکاری

-حضور منظم

-پرورش توانایی و مراقبت از رفتار شخصی

-پرورش خودپنداری مثبت

-شرکت فعال در فعالیتهای گروهی

-رشد توانایی در تصمیم گیری و استقلال و رهبری

-حفظ رشد مناسب

-رشد و هماهنگی ماهیچه های بزرگ

-رشد و هماهنگی ماهیچه های ظریف

-نخ کردن سوزن و دوختن، خمیربازی

-نقاشی و رنگ آمیزی، بریدن و چسباندن

-رشد مهارتهای شنوایی

-تشخیص و تمیز صدا

-توجه کافی و گوش دادن

-ادراک شنوایی

-رشد بیان کلامی

-رشد کلمات

-استفاده از جملات پیچیده

-آمادگی نوشتن

-رشد آمادگی خواندن

-تداعی دیداری و شنیداری

-رشد توانایی مرتب کردن تا 5 سطح تجربی شامل حواس پنجگانه

-رشد توانایی مشاهده کردن، به خاطر سپردن و یادآوری فوری

-6 تا 7 شیء مورد مشاهده در هر زمان

-علاقه مندی به اعداد و حروف الفبا، اکثر رنگها را می شناسد

-رشد توانایی طبقه بندی بر اساس سه مفهوم مانند: شکل، رنگ و اندازه

-تشکیل مفهوم عدد: تا عدد 10

-رشد توانایی در نشان دادن چپ و راست

-مرتب کردن همه رنگها تا 5 سطح

-رشد بیان خلاق از طریق فعالیتهای هنری

-رشد حرکات خلاق

-رشد تفکر خلاق

-رشد حساسیت نسبت به رنگها و زیباییها در طبیعت

    

اهمیت آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان:

آموزش و پرورش در دوره  پیش از دبستان برای رشد کلی و همه جانبه  کودک اهمیت بسزایی دارد.

به ویژه در موارد زیر:

شش سال اولیه زندگی کودک سالهای حساس هستند زیرا میزان رشد در این سالها نسبت به مراحل دیگر رشد سرعت بسیار بیشتری دارد.  پرورش کامل استعدادهای کودک به ویژه در این سالها نیاز به محیطی محرک و برانگیزنده دارد. منظور از محیط محرک و برانگیزنده محیطی است که برای کودک در موارد زیر را تدارک می بیند:

1-  فرصتهای فراهم می آورد تا کودک با آزمایشها، اشیاء و مکانهای متنوع روبرو شده، کسب تجربه کند.

2- فرصتهایی ایجاد می کند تا کودک با بزرگترها، گروه های دیگر و همردیفان خود مواجه شود و به تعامل معنی دار و غنی با آنها بپردازد.

3-    محیطی است که امنیت عاطفی و حمایتی کودک را تامین می کند.

روش آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان: طراحی و اجرا:

روش آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان همان روش بازی است شامل فعالیتهایی چون موارد زیر است:

-       بحث و گفتگوهای آزاد و سازمان یافته

-       قصه گویی و داستان سازی

-       فعالیتهای نمایشی

-       سرودها و اشعار موزون

-       موسیقی و حرکات

-       بازی آزاد در فضای بسته با معما (پازلها)

-       مهره ها، مکعبها و غیره

-       بازی در فضای باز

-       بازی با شن

-       بازی با آب

-       بازی های عروسکی

-       فعالیتها و بازی های گروهی و دایره وار

-       فعالیتهای شناختی و گفتاری سازمان یافته با وسایل و مواد بازی

-       گردش در طبیعت

-       گردش علمی و خارج از مدرسه

اهداف مراکز پیش دبستان و مهد کودک

1- حفظ و مراقبت از سلامت جسمی و روانی کودک با توجه به واکسیناسیون کودکان  معاینات پزشکی و دوره راهنمایی اولیاء در بهره گیری از مواد غذایی سالم برای کودکان و توجه به بیماریهای واگیر و غیر واگیر در کودکان.

2- پرورش اجتماعی کودک و ایجاد محیطی مناسب برای برقرای ارتباط با دیگر همسالان و یادگیری مهارتهای زندگی و عادتهای مطلوب.

3-  پرورش هوش و استعداد کودکان و کمک به بروز خلاقیت آنان.

4- آشنا سازی کودکان به دین، ائمه، آداب و سنن و فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی.

5-  آموزش مفاهیم اولیه ریاضی، علوم و معلومات عمومی به کودکان.

6- کمک به رشد همه جانبه کودک از جمله رشد جسمی، عاطفی، اجتماعی، شناختی و اخلاقی کودکان.

7- زبان آموزی و کمک به کودکان در ارتباطات کلامی از جمله گوش دادن و صحبت کردن، شعر خواندن و آماده شدن برای خواندن و نوشتن در مدرسه.

8-  آماده کردن کودک برای ورود به جامعه بزرگتر از جمله مدرسه.

9-  کمک در شناسایی و حل مشکلات رفتاری کودکان.

10-    ایجاد زمینه برای انجام کارهای هنری مثل نقاشی، نمایش، کاردستی، موسیقی، سفالگری و رشد حس زیبایی شناختی در کودکان.

11-    آشنا کردن کودکان با جامعه وسایل زندگی، وسایل نقلیه، طبیعت پیرامون، مشاغل، گیاهان، حیوانات و هرآنچه در پیرامون کودک قرار دارد.

12-                     ایجاد محیطی شاد و مناسب برای تفریح و بازی کودکان.

13-    کمک به خانواده هایی که شاغل هستند و نیاز به محیطی امن برای نگهداری و آموزش کودکانشان دارند.

14-    ایجاد زمینه ای برای اینکه کودک بین رفتارهای خوب و بد تفاوت قائل شده و از بروز رفتارهای بد و عادتهای نامطلوب بپرهیزد.

15-                     پرورش هوش هیجانی کودک و آموزش مهارتهای کنترل خشم و عصبانیت، نحوه ابراز محبت، برخورد منطقی با ترس( در حد توانایی فکری او) و ...

خصوصیات و ویژگیهای مربی:

1-  ترجیحاً رشته تحصیلی مرتبطی داشته باشند.

2-  ظاهر آراسته و تمیز، لباسهای مناسب در رنگهای شاد بپوشد.

3-  وقت کافی، علاقه و عشق به کار با کودکان داشته باشد.

4- در زمینه قصه گویی، نمایش برای کودک، نقاشی، کاردستی مهارت کافی داشته باشد.

5- با بازی های مختلفی که برای کودکان مناسب است آشنا بوده و بتواند آنها را اجرا نماید.

6-  با خصوصیات کودکان در مراحل مختلف رشد آشنا باشد.

7-  به خوبی با کودکان تعامل داشته باشد.

8-  با ادبیات از جمله ادبیات کودکان آشنایی داشته باشد.

9-  فرمانبر و فرمانده خوبی باشد.

10-                     اهل مطالعه و تحقیق باشد.

11-                     دارای برنامه ریزی در همه سطوح کاری و زندگی باشد.

12-                     مومن و معتقد باشد.

13-مهارت تدریس و تعلیم و تربیت کودکان را داشته باشد.

14-خلاق و نوآور باشد.

15-فعال و پر جنب و جوش باشد.

16-اطلاعات عمومی خوب و زیادی داشته باشد.

17-از قدرت تصمیم گیری سریع و درستی برخوردار باشد.

18-دارای اعتماد به نفس و عزت نفس باشد.

19-برقراری ارتباط اجتماعی خوب و توانا باشد.

20-با عادات اجتماعی نیکو آشنا بوده و خود نیز دارای عادات اجتماعی نیکو باشد و به ارزشهای مطلوب جامعه احترام بگذارد.

وظایف و مسؤولیتهای مربی:     

1- مراقبت از سلامت کودکان و آموزش بهداشت آن

2- تهیه گزارش از (فعالیت های روزانه-هفتگی و ماهانه)کار با کودکان

3- نظافت بر امور تغذیه، بازی، استراحت و خواب کودکان

4-عدم تنبیه جسمی کودکان

5- پی گیری غیبت کودکان و علت آن

6- شرکت در کلاس های آموزشی ویژه مربیان و ارتقای سطح آگاهی های خود.

7- رعایت حقوق کودکان و احترام به آنان.

8- ایجاد ارتباط عاطفی و دوستانه با کودکان و کمک به پرورش هوش هیجان آنان.

9- آموزش مهارتهای مختلف از جمله مهارتهای جسمی، حرکتی و مهارتهای های زندگی به کودکان.

10-عدم تبعیض، مقایسه، تحقیر وتمسخرکودکان.

چگو نگی ارزشیابی کودک در مراکز پیش از دبستان :

*ارزشیابی در مراکز پیش از دبستان رشد محور است نه موضوع محور ارزشیابی غیر رسمی مداوم کودک بر اساس هدفهای رشدی اساساً لازم است.

* ارزشیابی کودک باید به طور انفرادی صورت گیرد و شامل همه جهات رشد عاطفی، اجتماعی، شناختی، گفتاری شود.

* باید ارزشیابی مداوم دوره ای نیز صورت گیرد گزارش پیشرفت که کودک را با والدین در میان گذاشت.

*ارزشیا بی از هر دوره باید بر اساس فعالیتها برنامه های مربوط را به آن دوره خاص صورت گیرد.

* ارزشیا بی مداوم باید کودکان را که نیازهای ویژه دارند مشخص کنند گروههای کوچکی را می توان برای توجه این گونه کودکان و  برآوردن نیازهای آنان ترتیب داده گروههای کوچک باعث می شود کودکان پیشرفت کنند با سرعت خود یاد بگیرند از معلم هم متناسب به فعالیتهای آنان تلاش می کند.

 

 

 

 

 

 

جلسه اول

روز یکشنبه 24/8/88 اولین روز کارورزی ام در مهدکودک پروانه ها در شیفت بعدازظهر در کلاسهای پیش دبستانی شروع شد.

پس از آنکه خود را به مدیر آموزشگاه معرفی و به هم آشنا شدیم تا آمدن مربی پیش دبستانی در دفتر ماندم و بعد از چند دقیقه با فروزان سعادت که پیش دبستانی بود و همراهی ایشان وارد کلاس شدم با ورود کلاس و سلام و احوال پرسی با بچه ها، با ارائه بیان و توضیحات بیشتر درباره خودم به عنوان کارورز رشته تحصیلی همچنین موقعیت یک کارورز درآنجا از آنها خواستم که خود را معرفی کرد.

گروه بندی نوآموزان قبلاً انجام شده بود در نتیجه من نیز برطبق همان گروه بندی (پیش دبستانی) برنامه خود را تنظیم نمودم. در ادامه به توضیحاتی در ارتباط نوآموزان تعداد آنها، کلاس پیش دبستان دو کلاس30 نفره بود. و بعد مربی از من خواست که کلاس را اداره کنم تا حدودی کارهای کلاس را در جلسه اول ترجیحاً خود به عهده گرفتم با این هدف به عنوان یک مربی جدید وآموزش با نحوه کار، ابتدا از آنها خواستم یکی یکی خود را معرفی بکند سوالاتی از نوآموزان پرسیدم سوالاتی مثل قرآن خواندن ، شعر و...

همکاری بچه ها (نوآموزان) در طول این جلسه تا حدودی برای جلسه اول قابل قبول بود. به دلیل کمبود وقت فرصتی برای فعا لیتهای بعدی باقی نماند.

 

 

 

 

 

جلسه دوم

روز سه شنبه 26/8/88 امروز مربی با ذکر صلوات کلاس را شروع کرد مربی از بچه ها خواست دعای امام زمان را بخوانند مربی به بچه ها گفت من امروز می خواهم یک درس جدید به شما یاد بدهم. درس جدید چراغ راهنما است.

هدف از این انتخاب یادگیری بچه ها به چراغ راهنما و رنگهای آن وآشنایی به آیین راهنمایی و رانندگی می باشد و بچه ها را با پلیس بیشتر آشنا می کنند.

مربی برای یادگیری بهتر به چراغ راهنما شعر چراغ راهنما را برای بچه ها خواند و آنها تکرار می کردند.

 

پلیس میگه بچه ها می خوام بگم به شما

یک چراغ راهنما داره دو رنگ زیبا

رنگ قرمز اون بالا ایست میده به شماها

سبزش که هست در پایین میگه باید رد بشی 

می خواهی سالم باشی  رد شو از خط کشی

به چپ راست نظر کن از خیابان گذرکن

 

مربی شعر در طول هفته تکرار می کند و بعد نقاشی چراغ راهنما، یک داستان  در مورد چراغ راهنما وآقا پلیسه برای بچه ها گفت.

من بعد از اینکه درس جدید تمام شد تصمیم گرفتم به کلاس دیگر پیش دبستانی بروم این مهد کودک دو کلاس پیش دبستانی داشت.

در این کلاس بچه ها داشتن بازی دور میدون می کردند بچه ها به صورت گردی در کلاس یا در حیاط جمع می شوند و یک نفر با یک دستمال دور بچه ها می چرخد وآنها را با صدای حیوانات یا صدای میوه ها صدا می زند که هم این بازی باعث یادگیری بچه ها با حیوانات ومیوه ها می شود و سرگرم و سرحال می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه سوم

روز چهارشنبه 27/8/88  وقتی که من وارد مهد کودک شدم هنوز کلاس شروع نشده بود فقط تعدادی از بچه ها آمده بودند داخل سالن منتظر مربی نشسته منتظر مربی بودند منهم کنار بچه ها نشستم و بعد یکی از مربی ها  که مربی پیش دبستانی آمد بود برای بچه ها یک فیلم کارتونی گذاشت آنها با اشتیاق نگاه کردن و بعد از نگاه کردن فیلم برای بچه ها یک فیلم ورزش گذاشتن اجرای نرمش را به 15 دقیقه که شامل حرکات نرمشی بود مربی همراه بچه ها ورزش می کرد و بعد هر کدام از بچه ها به سر کلاس های خود رفتند بعد از چند دقیقه مربی به کلاس رفت مربی حضور و غیاب واحوال پرسی با بچه ها شروع به کارکرد. به بچه ها گفت دفترهای مشق دربیاورند به تکلیف بچه ها نگاه کرد. مربی از  بچه ها خواست دعای امام زمان بخوانند مربی این زنگ اختصاص داد به درسهای که قبلاً یاد گرفته بودند و از بچه ها سوال کرد. نوآموزان به خوبی جواب می دادند این کلاس پیش دبستانی در این مهد کودک وجود داشت اتاقی بود نسبتاً بزرگی روی دیوارهای این اتاق نقاشی خیلی زیبایی داشت که توجه من را جلب کرد در گوشه اتاق تصویر وضعیت هواشناسی مثلاً روزی که هوا ابری بود تصویر ابری مربی نشون بچه ها می داد یا مثلاً تصویر یک خورشید یا تصویر یک هوای بارانی نشان می داد اما امروز مربی درس جدید شروع کرد حرف (آ) مربی از بچه ها پرسید. (آ) مثل: آب، آلو، آهو و... بعد زنگ تغذیه رسید اتاقی داشتند به عنوان کلاس تغذیه بچه ها رفتند که درآنجا خوراکی خود را بخورند. من در کلاس نشستم  منتظر ماندم تا بچه ها بیایند. بچه ها کنار من نشستند بچه ها به من گفتند خاله شما مربی جدید هستید. به دفتر بچه ها  یکی یکی نگاه کردم خط این بچه های کوچولو خیلی قشنگ بود.

 

 

جلسه چهارم

روز سه شبنه 30/8/88 چون امروز اول هفته بود مربی با کمک نوآموزان مطالب درسهای قبل را مرور کرد ازآنهاپرسید. بچه ها هفته قبل چه چیزی یاد گرفتیم؟یادتون هست مثلاً: قرآن، زبان انگلیسی، شعر، شمارش اعداد، تمام اینها از آنها پرسید. هدف از پرسیدن این بود که برای نوآموزانی یاد نگرفته اند یاد بگیرند.

و بعد بچه ها برای استراحت و خوراکی رفتند به اتاق تغذیه بعد از خوردن خوراکی بچه ها یکی یکی به کلاس آمدند مربی برای بچه ها داستان خواند، موضوع داستان باغ سیب بود در اصل هدف از این داستان یادگیری(حرف ب) بود.

چون بچه ها با گوش دادن داستان بهتر درس جدید را یاد می گرفتند بچه ها می گفتند (ب) مثل: سیب، طناب، سبد، و... نوآموزان به در و دیوار کلاس نگاه می کردند یکی از بچه ها گفت: (ب) مثل: بهار مربی برای یادگیری بیشتر، نشانه حرف (ب) را نقاشی کرد تا بچه ها آن را رنگ آمیزی کنند این کار باعث می شود بچه ها به صدای(حرف ب) آشنا شوند .

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه پنجم

روز یکشنبه 1/9/88 امروزکه به مهد کودک رفتم دیدم یکی از بچه ها داخل حیاط گریه می کرد. آن را بغل کردم اسمش پرسید جواب داد گفت نگار و بعد به کلاس بردم و مثل همیشه از بچه ها خواست دعای امام زمان را بخواند. همه بچه ها دفتری داشتند به نام دفتر واحد کار مربی به بچه ها گفت دفتر واحد کار باز کند از طریق کا غذ رنگی الگوهای برای بچه ها درست کرد. روز قبل که حرف (ب) را به بچه ها یاد داده بود روی کاغذ رنگی درآورد و بچه ها با به آن در، دفتر واحد کار با چسب چسباند. به دفتر کار  بچه ها نگاه کردم خیلی قشنگ بود. خیلی چیزهای دیگر در این دفترها وجود داشت مثلاً: درست کردن چراغ راهنما از طریق کاغذ رنگی چسبانده بودند آن در دفتر گذاشته بودند. از مربی پرسیدم هدف از این دفتر واحد کار چیست؟ پاسخ داد این دفترها را چند وقت یکبار به بچه ها می دهیم آن را به والدین نشان دهند که بچه ها چه چیزهای یاد گرفته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه ششم

روز چهار شنبه 4/9/88 امروز هم مثل روزهای گذشته به مدت 15 دقیقه بچه ها همراه مربی نرمش کردند یکی از بچه ها گوشه ای نشسته بود توجه مرا را جلب کرد رفتم کنارش نشستم به او گفتم عزیزم چرا ورزش نمی کنی؟ گفت: بچه ها مرا اذیت می کنند همراه او شروع کردم به نرمش و بعد از نرمش بچه ها به کلاس رفتند امروز مهد کودک شور و حال دیگری داشت مربی به من گفت همراه با بچه ها برو کلاس چون می خواهیم امروز را جشن بگیریم به مناسبت عید سعید قربان داریم تدارک می بینیم. من به خاطر این فرصتی که داشتم خیلی خوشحال شدم. دخترها یک سمت نشستند، پسرها سمت دیگر از همه بچه ها خواستم که شعر بخوانند و بعد نوآموزان نقاشی کشیدند هر کدام از این نوآموزان برای نقاشی خود یک قصه می گفتند، خیلی دوست داشتم درس بدهم به خاطر اینکه کارورز بودم اجازه این کار را نداشتم.

چند تا از والدین برای بچه های خود جایزه خریده بودند همراه با والدین جایزه ها را دادیم. بعد از چند دقیقه خانم سعادت (مربی پیش دبستانی) به کلاس آمد. کلاس را با ذکر قرآن شروع کرد.

مثل روزهای قبل زنگ اول اختصاص داشت به تمرین درسهای قبل که بچه ها یاد گرفته بودند مثل: زبان انگلیسی، قرآن، شعر بچه ها برای استراحت و خوراکی رفتند به کلاس تغذیه و بعد کلاس آمدند. بخاطر اینکه روز شنبه عید سعید قربان است مربی برای بچه ها داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل را تعریف کرد. به بچه ها گفت بچه ها روز عید قربان برای مریضها دعا کنید هر آرزوهایی آن روز از خداوند بخواهید. و خانم مربی به بچه ها کتاب انسان، بهداشت و خوراک که یکی از کتابهای کار بچه های پیش دبستانی می باشد آموزش داد. بعد از آموزش بچه ها کتاب را رنگ آمیزی کردند. امروز هم تمام شد از خانم مربی و بچه هاخداحافظی کردم.

 

جلسه هفتم

روز یکشنبه 8/9/88 امروز به خاطر مشکلاتی که داشتم کمی دیرتر به مهد کودک رفتم اما متأسفانه در درس جدید را خانم مربی داده بود از بچه ها عنوان درس جدید پرسیدم آموزش حرف( اَ  َ ) وقتی دفترهایشان نگاه کردم خانم مربی نقاشی اَنار، اَبر برای آنها کشیده بود. فهمیدم بچه ها از طریق اشکال بهتر یاد می گیرند. در ضمن فهمیدم بچه ها سوره جدید(سوره حمد) آشنا شده بودند همچنین آموزش اذان و بچه ها هفته آینده خانم مربی می خواهد با نماز آشنا کند و بعد از زنگ تغذیه بچه ها به کلاس آمدند. مربی برای بچه ها داستان احمد که یک اسب داشت همراه با صدای حیوانات تعریف کرد. هدف از این داستان یادگیری حرف(اَ  َ) می باشد بچه ها آنقدر ساکت نشسته بودند فکر می کردم کسی داخل کلاس نیست بعضی از بچه ها در مورد موضوع داستان سوال می کردند. مربی درآخر داستان گفت قصه ما به سر رسید کلاغ به خونش نرسید. مربی به بچه ها گفت کسی می تواند داستان را برای من تعریف بکند.

افلاطون معتقد است که آموزش کودکان باید با بازی همراه باشد. زیرا مربی از این راه بهتر می تواند توانایی کودک را بشناسد.

 

 

 

 

 

 

 

جلسه هشتم

روز دوشنبه 9/9/88 : امروز هم مثل روزهای قبل مهد کودک رفتم و در این مهد کودک زنگ اول هر روز اختصاص داشت به درسهای روز قبل مربی برای یادگیری بهتر به نوآموزان آنها را تکرار می کند. زنگ دوم جشن تولد یکی از بچه ها بود اولیاء با کمک مربی این جشن را برگزار کردند نوآموزان این جشن را خیلی دوست داشتند و بعد از جشن تولد مدیر مهد کودک جلسه مربیان که چند وقت یکبار بود را تشکیل داد درباره مسائل مهد کودک از نظرات و پیشنهادات دیگران استفاده شود(در امور مهد کودک ) مدیر در ضمن به مربی ها گفت گروه سرود، و گروه نمایشی برای بچه ها تشکیل دهند. به خاطر فرارسیدن محرم(حسینی ) اجرا نمایند تا از همین حالا آمادگی داشته باشند و شرکت خانواده ها و بچه ها و به همراه، مهد کودک برنا مه های عزاداری ارائه داده شود. در  نبود مربی سر کلاس ماندم. مربی بچه ها را به نقاشی به موضوع آزاد سرگرم کرده بود. بعد چند دقیقه مربی به کلاس آمد و آموزش خمیر بازی را شروع کرد. از طریق خمیرآشنایی بچه ها به حشرات و جاندارنی که در محیط اطراف ما زندگی می کنند. نوآموزان کار با خمیر را دوست داشتند و با قالبهای که داشتند علاقه نشان می دادند به صورتهایی  درآوردند. بچه ها خمیرها را لوله می کردند و چنگ می زدند. در آن حفره ایجاد  می کردند. و پهن کردن از لحاظ استعداد هنری بین کودکان تفاوت زیادی وجود داشت. کار با خمیر باعث می شود بچه ها در به کارگیری انگشتان خود مهارت پیدا کنند. هر کدام از بچه ها مجسمه ای را درست کردند این کارها خیلی زیبا بودند. بعد از اینکه بچه ها مجسمه ها را ساختند آنها را خراب کردند. به نظرم بهتر است کارهای بچه ها به نمایش گذاشته شود  و از والدین دعوت شود به بازدید آنها به مهد کودک بیایند. تا کار بچه های خود و دیگر بچه ها را بینند. نمایش باعث می شود استعدادهای بچه ها شکوفا شود. 

 

جلسه نهم

امروز تصمیم گرفتم قبل از مربی به مهد کودک برم وقتی که به مهد رفتم هنوز کلاس شروع نشده بود و بعد از چند دقیقه مربی به کلاس آمد .کلاس را با ذکر صلوات شروع کرد. نوآموزان به مشاهده حیوانات و گوش کردن داستانهایی که مربوط به حیوانات است آشنا کرد و آنها لذت می برند. برای آشنا ساختن آنان با نحوه زنگی حیوانات مربی با کتاب علوم در کلاس در نظر گرفته بود تصاویر متعدد از حیوانات، مربی روی مقوا بزرگ کشیده اسم آنها را گذاشت (خانه حیوانات) درباره محل زندگی هر حیوان درباره مواظبت کردن از آنها (غذا دادن، تمیز کردن قفس و...) برای کودکان صحبت کرد. مربی تمام روز را در مورد حیوانات صحبت کرد آنها را به سه دسته اهلی، وحشی و حیوانات که در دریا زندگی می کنند طبقه بندی کرد. مربی تصاویر از حیوانات مختلف درست کرد. روی میز گذاشت از بچه ها خواست راجع به هر کدام صحبت کنند تصویری از یک قورباغه به آنها نشان داد  و گفت پوست این حیوان نرم و خیس است و آن دو زیست است یعنی هم در خشکی زندگی می کند و در آب، و اجازه داد از تجربیات بچه ها در باره این حیوان حرف بزنند.

و مربی تصویری از یک گربه و شیر به بچه ها نشان داد و گفت کدام یک را  می توانیم در خانه نگهداریم بچه ها گفتن گربه پس مربی گفت گربه حیوان اهلی است. و بچه ها تکرار کردند. شیر حیوانی وحشی است نمی توانیم در خانه نگداریم. بچه ها به تکرار و تمرین های بیشتر با حیوانات آشنا شدند .

مربی قبلاً تصاویری از حیوانات روی کاغذهای بزرگ کشیده و به تعداد افراد تکثیر کرده بود. به بچه ها داد به خانه برند تصاویر حیوانات و بر حسب اهلی، وحشی بودن در محل خاص به هم وصل کند.

 

 

جلسه دهم

روز چهارشنبه 11/9/88 کلاس  امروز با خواندن دعای امام زمان بچه ها، شروع شد .مربی واحد کار جدید به بچه ها یاد داد. واحد کار چاپ با استفاده از گواش و نخ برای انجام این کار بچه ها همراه با مربی انواع نخها، طنا بها و پر را به رنگ (گواش ) آغشته کردند لای دو برگ کاغذ گذاشتن و با دست روی کاغذ فشار می آورند. بعضی از بچه ها انگشت خود را داخل (گواش ) می کردند نقاشیهای جالبی را روی کاغذ می کشیدند. چاپ یکی از فعالیتها ی هنری جذاب و مورد علا قه کودکان است آنها به وسیله اشیای گوناگون می توانند نقاشی خود را روی کاغذ، مقوا،پارچه، چوب و پلاستیک و یا سنگ منتقل کنند. حس زیبا شناسی را پرورش می دهد.

هدف از این فعالیت افزایش خلاقیت و تخیلات کودکان که در جستجوی اجسامی که وجود دارد ذهن آنها را کنجکاو می شود.

بچه ها آنقدر سر گرم انجام این کارها شد بودند وقتی خانم مربی به آنها گفت وسایل را جمع کنند  و بروند دستهای خود بشویند منتظر سرویس باشند. بچه ها ناراحت شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش كار هفتگي از تاريخ 16/9/88 تا 19/9/88:

موضوع فعاليت هدفدار در هفته: عيد غدير، كار با كاغذ رنگي، آشنايي بچه ها با عيد غدير از طريق نقاشي كه بچه ها با اين روز آشنا شوند كه در اين روز حضرت علي(ع) اولين امام شيعيان پيامبر گرامي او را به عنوان جانشين خود انتخاب كرده است. كه اين روز را عيد غدير نام نهاده اند.

واحد كار، ساعت از طريق كاغذ رنگي، آشنايي بچه ها با ساعت و درست كردن ساعت با كاغذ رنگي: اين فعاليت باعث مي شود كه بچه ها با ساعت بيشتر آشنا شوند.

خلاصه مطالب آموزشي در خصوص فعاليت هدفدار در زمينه هاي(مفاهيم و نكات اجتماعي بهداشتي و علوم و رياضي و زبان آموزي و شعر و غيره)

احترام به بزرگترها، پدر و مادر، برادر و خواهر و مربي و ديگران. رعايت بهداشت را كردن و مسائل بهداشتي استفاده كردن بچه ها از خوراكي هاي غير بهداشتي و آلوده باعث بيمار شدن بچه ها مي شود.

علوم: يادگيري بچه ها با غذاي حيوانات كه نقاشي آنها در دفتر واحد كار چسبانده شده است.

رياضي: آموزش چاق و لاغر، بزرگ و كوچك

آموزش زبان فارسي: تكرار حرفهاي گذشته و حرف جديد (ك)

شعر جديد كه براي بچه ها آموزش داده شد.

خلاصه فعاليتهاي مختلف انجام شده طي هفته (بازديد، جشن، جلسات كارگاه عملي، دعوتهاي انجام شده و غيره) 

بازديد در كلاس و يا بيرون انجام نگرفته است به خاطر ابري بودن هوا جلسه مربيان و مدير براي رفع مشكلات بچه ها در مهدكودك انجام شده.

كار عملي در كلاس: بازي با گواش و نقاشي توسط خود بچه ها، جشن غدير در مهدكودك با كمك بچه ها

خلاصه فعاليتهاي هنري(نقاشي، نمايش خلاق، كاردستي، سفالگري، موسيقي و غيره)

نقاشي آزاد در كلاس

نمايش: در كلاس با توجه به قصه هايي كه گفته شده در كلاس انجام شد.

قصه گويي: در كلاس به بچه ها از شخصيت قصه استفاده كرده و قصه را به صورت نمايش ارائه داده اند.

موسيقي در كلاس اجرا شد. چون بچه ها خيلي دوست دارند.

اسامي انواع بازي هاي انجام شده و خلاصه اي از نحوه اجراي آن:

بازي گلهاي خندان: بچه ها به صورت دايره جمع شدند و باز و بسته شدن يك گل را به نمايش گذاشتند. ما گلهاي خندانيم، باز ميشيم و بسته ميشيم و بچه ها با ذوق و علاقه بسيار اين بازي را در حياط مهد يا در كلاس انجام مي دهند.

نتايج به دست آمده از فرايند يادگيري كودكان:

بچه ها در كلاس با تشويق اولياء و مربيان در يادگيري خيلي بهتر شده اند و با رقابت بين بچه ها در كلاس درس و بچه هايي كه ضعيف تر هستند تاثير زيادي بر روي آنها گذاشته و از لحاظ قرآن و زبان انگليسي بچه ها خيلي باهوش تر هستند وبيشتر دوست دارند.

ديگر فعاليتها

آموزش حيوانات، درست كردن كاردستي با كمك خانواده ها با كاغذ رنگي و چوب و دكمه شكل حيوان درست مي كنند.

مشكلات هفته

به علت اضافه شدن بچه هاي جديد كار مربيان سخت تر شده بود و خوشبختانه مشكل خاصي وجود نداشت.

گزارش كار هفتگي از تاريخ 21/9/88 تا 25/9/88:

موضوع هدفدار هفته: درباره روز كودك و رسانه مي باشد كه با نقاشي بچه ها بيشتر با اين روز آشنا مي شوند. در اين فعاليت بچه ها با كمك مربي به نقاشي روز جهاني كودك(كودك و رسانه) پرداختند. همراه با برگه سفيد و مدادرنگي، مداد سياه مشغول شدند. هدف از اين واحد كار اين است كه بچه ها خود را در اين جشن سهيم مي دانند و در اين صورت اين روز به تمام كودكان جهان تبريك مي گوييم.

خلاصه مطالب آموزشي در خصوص فعاليت هدفداردر زمينه هاي(مفاهيم و نكات اجتماعي بهداشتي و علوم و رياضي، زبان آموزي و شعر و غيره)

مطالب اجتماعي كه هر روز براي بچه ها تكرار مي شود سلام و احوالپرسي كردن مي باشد.

هنگام مهماني رفتن و برعكس هنگام مهمان آمدن چگونه بايد رفتار كرد. و يا در كلاس براي بيشتر ياد گرفتن بچه ها نمايش اجرا شد. و در كلاس به بچه ها نقش پدر و مادر و فرزند داده شد كه آداب اجتماعي را بهتر ياد بگيرند كه به بزرگترها كمك كنند(معلم و پدر و مادر و غيره)

مسائل بهداشتي: هنگام مريض شدن و عطسه كردن گرفتن جلو دهان خود را.

آموزش رياضي و شمارش اعداد جديد(8)

زبان فارسي حرف (ل) مثل ليوان و تكرار حرفهاي گذشته و شعر جديد كف صابون بود.

اسامي بازي هاي انجام شده و خلاصه اي از نحوه اجراي آن:

گرگم و گله مي برم. يكي از بچه ها گرگ مي شود و بقيه بچه ها بره مي شوند و يكي يكي آقا گرگه بره ها رو مي خوره و در فرصت مناسب بچه هاي ديگه نقش ديگر حيوانات را بازي مي كنند و به كمك مامان بزي بره ها را نجات مي دهند. هر كس گرگ را بگيرد نقش گرگ را بازي مي كند.

 

نتايج به دست آمده از فرآيند ياددهي و يادگيري كودكان:

كودكان با افزايش سوره هاي قرآن و تشويق با جايزه و مسابقه قرآن ياددهي بهتر شده.

ديگر فعاليتها:

آموزش مهارت زبان انگليسي، قصه گويي، افزايش نكات آموزشي مفيد به كودكان در ارائه ايفاي نقش مربي و كودكان نكات مثبت را آموزش مي دهد.

مشكلات هفته:

مشكلي در كلاس مشاهده نشد به جز يكي از بچه ها كه خيلي شلوغ بود اما خوشبختانه رفتار او خيلي تغيير كرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش هفتگي از تاريخ 28/9/88 تا 1/10 /88 :

موضوع فعاليت هدفدار هفته: كشيدن نقاشي محرم

هدف از يادگيري بچه ها از اين موضوع آشنايي بچه ها به ماه محرم و امام حسين(ع) و خانواده آن حضرت در صحراي كربلا و نزديك شدن بيشتر بچه ها به امام حسين و ياران عزيز آن حضرت.

خلاصه مطالب آموزشي در خصوص فعاليت هدفدار در زمينه هاي (مفاهيم نكات اجتماعي بهداشتي، علوم، رياضي، زبان آموزي، شعر و غيره)

اجتماعي: آشنا شدن بچه ها به محيط پيرامون خود مثلا در جشنها، مراسمات مذهبي خيلي راحت بتوانند شركت كنند و خجالت نكشند.

علوم: آشنايي بچه ها با ماهي و جانوراني كه در آب زندگي مي كنند و با چه چيزي نفس مي كشند و غذاي آنها چيست؟

رياضي: اشكال هندسي جزئي از رياضي مي باشد و شمارش اعداد جديد(10)

زبان فارسي: تكرار حرف گذشته و حرف جديد(ش)

آموزش شعر جديد: درباره ماه محرم و گروه سرودي توسط بچه ها قبلاً تشكيل شده بود. به مناسبت ماه محرم در مهدكودك اجرا شد.

خلاصه فعاليتهاي مختلف انجام شده طي هفته (بازديد، جشن، جلسات، كارگاه عملي، دعوتهاي انجام شده و غيره)

بازديد از مراسمات محرم، تكايا، روضه ها و جلسات مهم در اين ماه عزيز، عزاداري براي امام حسين همراه اولياء و بچه ها در مهدكودك اجرا شد.

خلاصه فعاليت هاي هنري(نقاشي خلاق، كاردستي، سفالگري، موسيقي و غيره)

نقاشي آزاد و با توجه به واحد كار در خصوص محرم كه بچه ها كشيدند.

موسيقي: براي ماه محرم با نوحه و مداحي اهل بيت براي امام حسين اجرا شد.

قصه ها: درباره امام حسين و يارانش توسط مربي براي بچه ها گفته شد.

اسامي انواع بازيهاي انجام شده و خلاصه اي از نحوه اجراي آن:

به خاطر شهادت امام حسين مربي با بچه ها بازي انجام نداد. و براي آن حضرت عزاداري كردند. و بچه ها نيز ميل و علاقه به بازي كردن نداشتند.

نتايج به دست آمده از فرآيند ياددهي و يادگيري كودكان:

بچه ها در ياد گيري مشكلي نداشتند و مربي نتايجي مثبت و خيلي خوب درباره بچه ها داشت و خيلي راضي بود. هم اولياء و هم مهد كودك.

ديگر فعاليتها:

بچه ها به خاطر ماه محرم نقاشي از صحنه كربلا كشيدند و در كلاس بر روي تابلو مهد كودك چسباندند و آموزش مسائل مذهبي و ديني و تعريف از داستانهاي امامان و پيامبران و نام پدر و مادر آنها و اينكه در كجا به دنيا آمده اند. بچه ها از اين داستانها خيلي استفاده مفيد كردند.

مشكلات هفته:

مشكلات بچه هاي نا آرام حل شد و بچه هاي آرامي شدند و با هم بچه ها دوست و رفيق شدند.

 

 

 

 

 

 

تاریخچه آموزش و پرورش پیش دبستانی در جهان :

پیش از بوجود آمدن روانشناسی علمی تقریباً همه مردم حتی علمای مشهور آموزش و پرورش عقیده داشتند که نقش آموزش رسمی از دبستان آغاز می گردد و تنها وظیفه ای که برای کودکان قبل از دبستان حس می کردند تامین نیازهای فیزیولوژیکی آنان و محافطتشان در مقابل حوادث و بیماریها بود تا قرن 18 تعلیم و تربیت عموماً به عهده خانواده و والدین بود در سال 1837 میلادی فروبل مهمترین پیروزی را از دیدگاه تربیت بدست آورد اولین کودکستان را در بلنکتبورک آلمان تاسیس کرد تا اینکه کودکان را به تدریج برای دبستان آماده سازد و از اینکه بطور نا گهانی با مقررات دبستان روبرو شوند جلوگیری نماید آنرا باغ کودکان children garden)) متعا قب آن در قرن نوزدهم و بیستم درکشورهای مختلف زودتر یا دیرتر با تأسیس کودکستانها مبادرت گردید.

در سال 1908 ماریا مونته سوری اولین موسسه تربیتی خویش را بنام خانه کودک در شهر رم  دائر کرد وی کلمه مدرسه را حذف به جای آن خانه کودک گذارد.

در قرن بیستم مربیان چون جان دیوئی در ابداع روشهای سنجیده تری توفیق یافت در اوایل قرن بیستم مسئله تربیت مربی برای این دوره صورت واقعی به خود گرفت و پیروان جان دوئی در دانشگاههای دیگر به تربیت افرادی که علاقمند بودند در این آموزشگا هها به کار مشغول شوند پرداختند. سالهای 1940 به بعد را می توان زبان گسترش عمیق تر کودکستانهای ضمیمه مدارس دولتی در بسیاری از کشورها دانست. البته تاریخ تاسیس کودکستانها نسبت به مهدهای کودک قدمت بیشتری دارند و مهد کودک ابتدا در انگلستان توسط خواهران مک میلان( Rachel and Margaret Macmillan )

در محله های فقیرنشین برای پیشگیری از بیماری های فکری و جسمی کودکان بر پایه مراقبت غذایی و پرورش فرد، فرد کودکان تأسیس گردید در سال 1920 مهدکودکهای سایر کشورهای جهان از این مهد کودکهای انگلیسی الگو گر فتند.

در آمریکا این مراکز به سرعت در ابعاد مختلف گسترش یافت، در دانشگاه ها برای هدفهای مختلف چه از نظر تربیت مربی، آموزش مادران و یا تحقیقات درباره کودکان و نیز در محلهای مختلف آمریکا و در مدارس گوناگون تأسیس گشت. و سپس اصول و روشهای اساسی که در دانشگاههای امریکا و این مراکز بدست آمد به سایر نقاط جهان منتقل گشت و موجب پذیرفتن این مرکز در کشورهای دیگر وگسترش آن در جهان گردید کشورهای مختلف به دلایل گوناگون و توجه به اهمیت تعلیم و تربیت پیش دبستانی سبب شدند که این مراکز هر چه بیشتر در جهان گسترش باید، وهم اکنون مراکز پیش دبستانی وابسته به سازمان آموزش و پرورش با هدفهایی از مراقبت و نگهداری گرفته، تا به عنوان مراکزی که مکمل خانواده ها از نظر تعلیم و تربیت می باشد و عنصر وابسته به خانواده ها بشمار می رود دایر گردید است.

تارخچه آموزش وپرورش پیش از دبستان در ایران :

در ایران قبل از اسلام کودکان در خانه یا آتشگاه تربیت می شدند. با ظهور اسلام، ایران جزء کشورهای اسلامی در آمد. تاکید اسلام بر تعلیم وتربیت و نیزتشویق و تأیید پیامبر گرامی حضرت محمد(ص) و ائمه معصومین (ع) بر احترام به کودک و توجه به او از طرفی و علاقه ایرانیان به فراگیری علم و دانش از طرف دیگر، سبب شد که از مراکز آموزش برای خردسالان که مکتب خانه ها بودند استقبال شود. قبل از پیدایش مدارس جدید، مکتب خا نه ها بود مهم ترین مراکز آموزش برای خردسالان بودند. ولی بعلت تغییراتی که در وضع آموزش و پرورش جهان و به تبع آن در ایران بوجود، و نیز به علت ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی، در بعضی از شهرهای ایران از جمله تهران و تبریز در سال 1298 مسیونرهای مذهبی و اقلیتها، کودکستانهایی را برای مراقبت اطفال تأسیس کردند.

و نخستین اقدامات در امر نگهداری کودکان صورت گرفت. در سال 1297 در تبریز خانم خانزادیان برای تربیت کودکان ارامنه کودکستا نی تأسیس کرده بودکه حدود 15 نفر دختر و پسر شاگرد داشت که همه ارامنه بودند.

در سال 1302 جبار باغچه بان، توسط آقای فیوضات رئیس فرهنگ آذربایجان کودکستانی تأسیس کرد که نام آن را باغچه اطفال گذاشتند. و مربیان را باغچه بان نامیدند. البته این نام در کشور تعمیم نیافت. ولی مرحوم باغچه بان این نام را نام خانوادگی خود قرار داد. وی سپس در سال 1307 کودکستان دیگری در شیراز تأسیس کرد. در سال 1310 وزیر وقت قره گوزلو با تقاضای امتیاز خانم برسایه(با دفاع مرحوم باغچه بان از تقاضای وی)موافقت کرد. البته خانم برسایه در روزنامه اعلام کرد که اولین کودکستان ایران خود را افتتاح کرده است، ولی همچنانکه شرح آن گذشت قبل ازآن کودکستانهای دیگر نیز در تبریز و شیراز دایر شد بودند. قبلاً در تهران نیز مادام خانزادیان و در سال 1303 مودب الملک، کودکستانهای تأسیس کرده بودند.

در سال 1312 اساسنامه ای برای کودکستانها وضع شد، که بر طبق آن سن ورود به آن چهارسال بود. و روزی 3 تا 5 ساعت بازی، حرکت موزون، سرود، ورزش، موسیقی، داستان گویی، حفظ اشعارآسان و نقاشی پیش بینی شده بود. و در سال1334اداره امورکودکستانها در وزارت فرهنگ تشکیل شد. و یک سال بعد ازآن آئین نامه جدیدی برای اداره امور کودکستان ها به تصویب رسید که آن سن کودکان برای این دوره بین 6-3 سال قید شده بود. گسترش کودکستانها نسبت به سایر مقاطع تحصیلی بسیار کند بود. بطوریکه در سال تحصیلی 1313 در سراسر کشور 22 کودکستان و 2447 کودک در سال 1331 به 74 با 5520 کودک در سال 1335 به 103 با 9300 کودک افزایش می یابد.

در سال 1335 به بعد بتدریج به گسترش کودکستانها توجه بیشتری می شود. به طوریکه در سال 1340 تعداد کودکستانها به 348 وکودکان به 23006  نفر افزایش می یابد. در همین سال اداره امور کودکستانها منحل می شود و تمام امور مربوط به کودکستان ها به اداره کل تعلمیات ابتدایی محول می گردد. از این سال به بعد توجه بیشتر به آموزش و پرورش پیش دبستانی چه از سوی بخش خصوصی می گردد. و خانواده های طبقات متوسط نیز امکان یافتند که از این مراکز برای فرزندان خود استفاده کنند.

با همه توجهی که به آموزش و پرورش پیش دبستانی شد، ولی در سال 1356 جمع کل کودکستان ها به 981 رسید که 448 کودکستان دولتی و 533 کودکستان غیر دولتی بودند. و تعداد کودکان پسر48280 و کودکان دختر40574 بوده است. و جمع مربیان 1996 نفر بوده است. با نگاهی گذرا به تعداد کل کودکان 5 ساله درسال1353 که 1066880 نفر بوده اند و مقایسه آن با تعداد کودکانی که از آموزش و پرورش کودکستا ن برخوردار بوده اند، مشخص می شود که چه درصد پائین ازتحصیلات آموزش و پرورش قبل از دبستان بهره مند بوده اند.

طبق آماری که در سال تحصلیی61-1360 بعد از انقلاب اسلامی از طرف وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی انتشاریافت، تعداد کودکستانهای سراسرکشور2737 باب که تعداد 873 کودکستان در روستا 1864 کودکستان در شهر بود. تعداد کل کودکان در کشور196 هزار نفر بوده است که از این تعداد 163 هزار در شهر و حدود33 هزار در روستاها جذب کلاس شده بودند. تعداد کل مربیان 8650 نفربوده است. که از این تعداد 7800 نفر در شهر و بقیه در روستا خدمت کردند. در سطح شهرها حدود 86 هزار نفر پسر و77 هزار دختر و در سطح روستاها17500 نفر پسر و 15500 نفر دختر در کودکستانها مشغول فراگیری بودند. اگر چه آمار منتشره در سال 1360 با مقایسه آمارهای قبلی مسیر صعودی را نشان می دهند. ولی بعد از آن از آمار کودکستانهای دولتی(آمادگی) و نیز از تعداد کودکان کاسته می شود و بطوریکه تعداد کودکان کودکستان (آمادگی )درسال تحصیلی 27-1371 طبق آمار منتشره از طرف وزارت آموزش وپرورش 168864 نفر بوده است. و تعداد کل آموزشگاههای پیش دبستانی تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش درکشور 3003 باب و6771 کلاس بوده است.

تعریف مربیگری :

کسی که بتواند با فعالیت های خود باعث یادگیری، خلاقیت و ابتکار کودکان پیش دبستانی شود مربی می گویند. مربی افکار و احساسات خلاق دارد که بچه ها با توجه به آن آموزش داده می شود و یادگیری  را به طرف مقابل انتقال می دهد و باعث رشد و پیشرفت و آمادگی و یادگیری نوآموزان برای مقطع ابتدایی آنها می شود با توجه شخصیت مربی و قوه خلاقیت مربی کودک یاد می گیرد در خود اجرا کند مربی برای بچه ها یک الگو و اسوه کامل است و بچه ها از طریق تعلیم تربیت او تعلیم می یابند مربی نباید نسبت به کودکان بی اعتنا از کنار حقایق آنها گذر کند و میان تمام بچه ها به یک شکل و یک زاویه اقدام به اجرای یادگیری نماید یعنی مربی یاد دهنده است و نوآموزان آن یاد گیرنده هستند و استقامت، پایداری، صبر و حوصله از خصوصیات بارز یک مربی پیش دبستانی است وآگا هی دهنده فعالیت های روزانه و واحدکارها و نقش نماها و اشکال هندسی نوآموزان است.

آموزش و نقش بازی می تواند از طریقی که نوآموزان آن را باور دارند و مربی هم می تواند نقش دهنده معلم برای ورود به ابتدایی کودکان باشد و خود را با کودک وفق می دهد و با او هم نوع و همسان خود را نشان می دهد و اگر او مفاهیم و عنوان صحبت ها و آموزش هایش قابل انتقال باشد کودک این زمینه به پیشرفت وگیرایی قوی دست می یابد می شود گفت یادگیری فعال و آماده دارد.

تعریف آموزش وپرورش پیش از دبستان :

*آموزش و پرورش در دوران اولیه کودکی، برنامه ای است برای کودکان 6 تا3 ساله که در دوره پیش از دبستان هستند.

*این برنامه، برنامه ای کودک، محور است که از رویکرد بازی و فعالیت پیروی می کند.

*برنامه ای است که تعامل با محیط مشارکت فعال در فعالیتهای گروهی و توانایی حل مسائل خلاق را در کودکان تقویت می کند.

*برنامه ای است که به طور غیر مستقیم کنترل خود و در نتیجه انضباط درونی را در کودکان بهبود می بخشد.

* برنا مه فوق، برنا مه ای است که کودکان را برای دوران ابتدایی آماده می کند.

نظریه، نظریه پردازان در ارتباط با آموزش و پرورش پیش از دبستان :

فردریک فروبل: فروبل بنیانگذار کودکستان بوده است. وی بشدت برای این عقیده بود که پیش از دبستان، گامی اساسی در پلکان تجربه تربیتی است.پاره ای از دیدگاههای مهم او که در محتوا و روش شناسی برنامه های مزبور تاثیر بسزایی داشته اند.

ماریا مونته سوری : روش مونته سوری بر طرح ریزی برنامه های آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی تاثیر بسزایی داشته است مونته سوری از نظام آموزشی حمایت می کرد که بتواند برای کودک محیطی فراهم آورد تا بر سرعت خود رشد کند. پرورش کودکان خردسال، اساساً روند شکوفا کردن تواناییهای ذاتی کودک برای یادگیری وکسب دانش است.

هربرت رید می گوید: هنر انضباط مطلقی نیست که باید به کودک تحمیل شود بلکه انضباطی است که به نظم طبیعت ارتباط دارد و کودک با پیروی از این انضباط از آزادی کامل بر خوردار می گردد.

گاندی متعقدد است آموزش و پرورش پیش از دبستان مهمترین رکن تربیت می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد و متعقد است که نخستین مرکز یاد گیری و تعلیم و تربیت خانواده است که باید که باید با دومین رکن تعلیم و تربیت یعنی مدرسه هماهنگ باشد و نباید هیچ گونه تضاد و تناقضی بین خانواده و مدرسه  وجود داشته باشد زیرا درآن صورت در ذهن کودک ایجاد تضاد شده تاثیرات مخرب بسیار زیادی خواهد داشت و به همین خاطر پیشنهاد می کند باید یک رابطه جدی بین مدرسه و والدین وجود داشته باشد و بر آموزش والدین تاکید جدی دارد.

مشخصات آموزش و پروش پیش از دبستان :

*آموزش و پرورش در دوران اولیه کودکی برنامه ای است برای کودکان که در دوره 6 تا 3 ساله دبستان هستند.

*این بر نامه برنامه ای است کودک محور همراه با فعالیت و بازی.

*آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان معلم محور نمی باشد.

*آموزش و پرورش در دوران اولیه کودکی برنامه ای نیست که بر پیشرفت همه جانبه کودک تمرکز داشته باشد.

*آموزش و پرورش پیش از دبستانی برنامه ای است که محیط بازی محرکی را برای رشد هوش، کلامی، اجتماعی، عاطفی و جسمی کودک فراهم می کند.

*آموزش و پرورش برنامه ای است که کودکان را برای ورود به آموزش ابتدایی آماده می کند.

* برنامه ای است که مبنایی برای رشد خواندن و نوشتن و حساب کردن تشکیل می شود.

تعریف واحد کار

 واحدکار، یک موضوع که اغلب بر اساس نیازهای تغیین می شود که مربیان گمان می برند، برای کودکان ضروری است، و به صورت گسترده انتخاب می شود. فصول، گیاهان، خانواده و... سپس مربی با توجه به اهداف آموزشی خود و تا کید بر قسمت هایی خاص، در مورد موضوع اطلاعاتی را جمع آوری می کند. این اطلاعات شامل مطالب علمی، بهداشتی، دینی و اخلاقی، اجتما عی و... است و معمولا ًبا توجه به سن کودک تعیین می شود. سپس مربی با تهیه کتاب و ابزار کمک آموزشی، برنامه آموزشی خود را در قالب فعالیت های گوناگون از قبل طراحی شده مثل (هنر، موسیقی، شعر، کتاب و...)پیاده می کنند. ونهایتاً آن را از طریق طرح سوالات باز، دادن فعالیت عملی و آزمایشی ارزیابی می کند. در اجرای واحد کار بیش از هر چیز نبودن تفکر خلاق و عدم تنوع می تواند، به این روش لطمه وارد نماید. زیرا کودکان در یک قالب آموزشی خاص، اطلاعاتی را در یافت می کنند و سپس باز هم در قالب یک دسته سوالات بسته و یا فعالیت یکسان، پاسخ های مشابه دریافتی خود را ابراز می دارند. این مسأله در مورد فعالیت ها هم مصداق دارد. نقاشی های یکسان، رنگ آمیزی اشکال از قبل کشیده شده و غیره ... مانع تفکر خلاق می شود و سیستم کلیشه ای به بار می آورد. بنابراین، با طرح سوا لات باز، آزاد گذاشتن کودک در نقاشی و فعالیت های گروهی می توانید این نقیصه را رفع کنید. امروزه در بسیاری از مراکز پیش از دبستان و حتی ابتدایی سیستم دیگری را هم به نام (سیستم پروژه) مورد استفاده قرار می دهند که در آن موضع بر اساس مکالمات کودکان و مشاهده فعالیت های آنها، حتی پیشنهاد کودکان، انتخاب می شود و براساس سوالاتی که کودکان می کنند و با طرح سوالاتی چون (چرا، چگونه، چه کسی و چه طور) توجه کودکان را به ابعاد گوناگون آن موضوع جلب می نمایند. سپس با کشیدن شبکه سوالات کودکان می توانند در زمینه های گوناگون آن موضوع اطلاعاتی را جمع کرده، به صورت نقاشی، مفاهیم علمی و غیره ابراز نمایند. در هر حال  اجرای یک واحد آموزشی موثر، نیاز به آگاهی و خلاقیت مربی دارد و بیش از هر چیز اهمیت کار مریبان را در آموزش کودکان روشن می نماید.

 

 |+| نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۹ساعت 11:15  توسط علی امرایی   | 
 
  بالا